PROWADZIMY


  • sprzedaż i instalację abonenckich central telefonicznych
  • sprzedaż aparatów telefonicznych, faksów, systemów telefonii VOIP
  • sprzedaż systemów telewizji CCTV

OFERUJEMY


  • stały nadzór nad systemami łączności
  • projekty sieci teleinformatycznych i CCTV
  • szkolenia i doradztwo techniczne

WYKONUJEMY


  • instalacje teleinformatyczne
  • instalacje telewizji przemysłowej
  • rozbudowy systemów telekomunikacyjnych